اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با بنیان های همسر و خانواده گزینی در آدمی – بخش پنجم

پنتون – ووآک و همکاران دریافتند که زنان چهره های نرینه ( مردانه ) با آرواره ها و فک برجسته تر را به ویژه حول و […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با بنیان های همسر و خانواده گزینی در آدمی – بخش چهارم

گریزهای زیستی – تکاملی در مواردی زنان از روابط جنسی کوتاه مدت و یا یک رابطه ی فرازناشویی و یا روابط پیاپی و پشت سر هم […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با بنیان های همسر و خانواده گزینی در آدمی – بخش سوم

گیرایی، گواه ژن های گران مردان کامیاب و سرفراز از چشم انداز فرهنگي و اجتماعی، اغلب متكبر و متكي به خود هستند و بهتر مي‌توانند دلبستگي‌ها […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با بنیان های همسر و خانواده گزینی در آدمی – بخش دوم

همسر گزيني در آدميان درآدمي نيز ، چه مرد و چه زن ، همسرگزيني از الگوي ديگر پستانداران پيروي مي‌كند. مردان به شدت براي دستيابي به […]