اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شخصیت شناسی دیکتاتور از دست رفته

آشنایی با شخصیت و روان معمر قذافی هنرمندان، به ویژه ستارگان سینما و گاه ورزشکاران اصولن بیش از سیاستمداران، مورد کنکاش های ژورنالیستی قرار داشته اند، […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با اختلال وسواسی – اجباری : بخش سوم

الگوها و انگاره های بیگانه با خود ویژگی های مشترک وسواس و اجبار از این قرار است: اندیشه یا تکانه ای خود را به زور و […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با اختلال وسواسی – اجباری : بخش دوم

از دودلی تا ابطال جادوگرانه باورمندان به نظریه یادگیری، وسواس را محرکی شرطی می دانند. به باور آن ها، اگر محرک به نسبت خنثایی از طریق […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با اختلال وسواسی – اجباری : بخش نخست

آسیب شناسی وسواس ویژگی نخست اختلال وسواسی – اجباری ( OCD ) ، وجود وسواس ها یا اجبارهای پی در پی و آن چنان سهمگین است […]