اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

حیوان آزار، انسان آزار می شود !

هفته گذشته فیلمی کوتاه درباره زجر کشیدن سگ های بی گناه بی خانمان در فضای مجازی منتشر شد که کشتار سازمان یافته، سیستماتیک و صنعتی این […]