اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

تلنگری بهنگام به حافظه ی تاریخی سر به هوای ما ایرانیان

ماه ها بود شاید پس از فیلم « ماهی ها عاشق می شوند » که دیگر برای تماشای هیچ فیلمی به سینما نرفته بودم. برای کدامین […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

جدایی آسان و شتابان، راه و چاره نیست !

به باور من و بسیاری از دیگر روانپزشکان، « خانواده درمانی »، « زوج درمانی » و « سکس تراپی » در کنار درمان وابستگی ( اعتیاد ) […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شورش با دلیل

جنبش رپ پارسی در میان ما ایرانیان دانش ستیز ، اندیشه گریز و کتاب نخوان ، دگرگونی های بزرگ اجتماعی و فرهنگی اغلب از شیوه های دیگری […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی به چیستی و چگونگی روانشناختی « تجربه زندان »

مجازات های جایگزین، مدرسه ای دیگر بر زبان اجتماع گاه شنیده ایم که « قرض ( بدهي ) و زندان از آن مرد است »؛ این […]