اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با رشد در آغاز بزرگسالی

 خودپرسشگری آغاز بزرگسالی امروزه هویدا شده است که رشد ویژه ی دوران کودکی نبوده و در همه ی درازای عمر ادامه می یابد؛ هر چند بخش […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی گزیده به ریشه های رشد شتابان جدایی و طلاق در ایران

جدایی عاطفی و طلاق در ایران ، در سال های گذشته رشد نگران کننده ای داشته است. از جمله مهم ترین علل این افزایش شتابان ، […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شارژ مغزی، ارمغانی الهی

مغز آدمی را می توان به « باتری » خودرو در سامانه ی برق آن هم تشبیه کرد که سرچشمه ی پدید آمدن نیروی جنبشی خودرو […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نقش مزاج خلقی – اضطرابی در ناکامی های زناشویی

در آغوش آتشفشان نا آرام ! افزون بر ویژگی های پر رنگ و اختلالات شخصیتی که به طور مداوم و مستمر بر برهم کنش های همسران […]