اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و چهارم

در ستایش معنای ناب زندگی در بیست و سه بخش از ستون « روانپزشک و ما » ، درباره ی چیستی و چگونگی مکتب « فیلم […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و سوم

فیلم درمانی در نگاهی گزیده ( ادامه )   فیلم های مستند و نیمه مستند نمایشگر طبیعت خداوندی همچون « راز بقا » ، آموزگار سترگ […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و دوم

فیلم درمانی در نگاهی گزیده ( ادامه )   یکی از مهم ترین ، کارآمدترین و اثرگذارترین کاربردهای فیلم ( سینما ) درمانی ، سود جستن […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و یکم

فیلم درمانی در نگاهی گزیده پیش از شناساندن شماری از فیلم ها و جنبه های سودمند و گاه بی همتای آن ها در امر مشاوره و […]