اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و هشتم

سور بر سریر گهواره ، نه بر سر گور ! فانی و آلکساندر از فیلم « فانی و آلکساندر » برگمان ، بر پایه ی رواندرمانی […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و هفتم

نسخه ای برای اپیدمی بحران هویت   دفترچه ی سیاه ( Black Book ) سودی که بر پایه ی روان درمانی شناختی – رفتاری از این […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و ششم

مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز! پیش تر خاطر نشان شدم که فیلم ها دنیای مراجعان را به شخصیت ها و طرح داستان فیلم پیوند داده […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و پنجم

زندگی بازیچه ای بیش نیست ! سوته دلان یکی از فیلم هایی که همچون « همشهری کین » کاربردی اثرگذار در شناساندن « معنای ناب زندگی […]