اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

فیلم درمانی : شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش سی و دوم

بینش ، انگیزش ، اراده و ایستادگی   کتاب سیاه ( Black Book ) « کتاب سیاه » فیلم خوش ساخت ، گیرا و ماندگار « […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

فیلم درمانی : شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش سی و یکم

چیرگی راستی بر ناراستی   زمستان اورلوگز ( Oorlogs Winter) فیلم زمستان اورلوگز ، اثر درخشان و فراموش نشدنی « مارتین کولهوون » ، که بر […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

فیلم درمانی : شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش سی ام

گرفتار گرداب خودشیفتگی    پیروزی اراده ( Triumph of the Will ) بی گمان ، فیلم مستند اما سفارشی « پیروزی ( سرفرازی ) اراده » […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و نهم

وسواس و سرخوشی به مثابه ی فشار خون   به همان خوبی که پیش میاد از فیلم دوست داشتنی و زیبای « به همان خوبی که […]