اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آدم چگونه می تواند خودش را ازحسودان محافظت کند ؟

متخصصین روانشناسی براین عقیده اند که حسادت در مرحله نابود کننده آن بسیار خطرناک است، وآنرا نباید ساده گرفت . در هر جامعه ودر هر گروه […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

هویت و ما ایرانیان در حال گذار

در آستانه سده پانزدهم خورشیدی هستیم؛ بیش از یک سده است که دوره گذار اجتماع مان از سنت به مدرنیته آغاز شده است. این گونه گذار […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

فیلم درمانی : شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش سی و چهارم

پای مرغت را ببند ! فیلم گیرا و اثرگذار « امتیاز نهایی ( مچ پوینت ) » و فیلم دلنشین و آموزنده ی « ویکی ، […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش سی و سوم

آیینه ی تمام نمای آسیب شناسی روانی   رگبار فیلم یگانه و بی همتای « رگبار » بهرام بیضایی ، می تواند مراجعان و بیماران دچار […]