اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نقش ناکامی های عاطفی – جنسی در بروز خشونت های خانگی

  مقدمه پیشینه ی پرخاشگری و خشونت به تاریخچه ی پیدایش آدمی باز می گردد. اگر قتل بیش تر شامل بیگانگان شده و می شود ، […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

سخنی در سودمند نبودن صرف شرمفارسی

سنگری ستبر در برابر سونامی   بالاخره سخن از دگرگونی الگوی گسترش ایدز در ایران بر زبان یک وزیر رانده شد: « شمار گرفتاران ایدز در […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با سوداگری جنسی به سبک ایرانی

مکاره بازار کاباره های مجازی شیاد بازار مکاره جنسی – زناشویی در فضای مجازی فارسی و دنیای واقعی ایران زمین از سه چهار سال پیش زاده […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

به زیر نیم کلاه آشوبمرد همیشه خشمگین

آنان که محیط فضل و آداب شدند                 در جمع کمال شمع اصحاب شدند ره زین شب تاریک نبردند […]