اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از حیوانات آپارتمانی

Animal Assisted ( Pet ) Therapy از هنگامی که « درمان با جانوران و گیاهان خانگی و آپارتمانی » را به رویکردهای درمانی ام افزوده ام […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

خودشیفتگی و ما ایرانیان

آن هنگام که بنا باشد از خودشیفتگی سخن گوییم ، نخست باید خودشیفتگی لازم و سالم را از خودشیفتگی بیمارگونه جدا نماییم. خودشیفتگی در اندازه های […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

روانشناسی خرافه مداری و فرا گرایی

آویزان به اسطوره و افسون   رازگشایی از پنهان (نهان بینی و غیب گویی) و اثرگذاری گران بر واقعیت های گیتی با یاری جستن از کنش […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

به زیر پوستین مرگ ستایی و زندگی گریزی ما ایرانیان

  شادی بطلب که حاصل عمر دمی ست                             هر ذره ز خاک […]