اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با روانشناسی حسادت و بخل

الا تا نخواهی بلا بر حسود ! حسادت که  در کتاب مقدس  مسیحیان « گناه مرگ آور » خوانده شده، همان حس بدخواهی و آرزوی زوال […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با پندارها و کردارهای ناپسند آدمیان

این گناهان نابودگر « هفت گناه کشنده و چهار امر واپسین » نام یک نقاشی رنگ روغن روی چوب از هیرونیموس بوش، نقاش هلندی است که […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با روان شناسی شوخی و طنز

زره ستبر طنز در هفته هاي گذشته شاهد پیشواز گسترده و فراگیر ایرانیان درون و برون میهن از سریال گیرا و خوش ساخت « قهوه تلخ […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

روانپزشک بدون مرز

در اهمیت و جایگاه مشاوره و راهنمایی مشورت، نشانه درایت است مشاوره و روان درمانی در ایران ما در سال های اخیر رشد و گسترشی فراوان […]