اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با زوج درمانی

یک سویه به قضاوت منشین زوج درمانی گونه ای از روان درمانی است که با هدف کاستن از ناهماهنگی ها و تعارض های زناشویی و پدید […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با مشاوره پیش از ازدواج

ازدواج در ایران امری محتوم و مقدس برشمرده می شود؛ اما همین پیوند آسمانی، که برای بسیاری با رشد و سازندگی و آرامش همراه بوده، سال […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با طلاق عاطفی – روانی

بیست نشانه جدایی و طلاق عاطفی طلاق بحران سترگی در دوران بزرگسالی است. زن و شوهر اغلب با شتابی ناهمگون از همدیگر رشد و نمو داشته […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با مشاوره روانشناختی طلاق

اندکی اندیشه و درنگ در جایگاه یک درمانگر زوج و خانواده هویدا می بینم که درخواست طلاق تا چه اندازه نگران کننده، شتابان رشد داشته است. […]