نگاهی گزیده به ریشه های رشد شتابان جدایی و طلاق در ایران

شارژ مغزی، ارمغانی الهی
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵
آشنایی با رشد در آغاز بزرگسالی
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی گزیده به ریشه های رشد شتابان جدایی و طلاق در ایران

جدایی عاطفی و طلاق در ایران ، در سال های گذشته رشد نگران کننده ای داشته است. از جمله مهم ترین علل این افزایش شتابان ، می توان در نگاهی گزیده به موارد زیر اشاره کرد:

 

 1. « بحران هویت ( Identity Crisis ) » فراگیر در زوج های جوان ایرانی
 2. نبود مهارت های زندگی اجتماعی و همچنین مهارت های زندگی زناشویی در زوج های ایرانی بدلیل بی بهره بودن از آموزش های لازم
 3. اهمیت یافتن مسائل جنسی در زندگی زناشویی زوج های جوان و میانسال ایرانی و جنسیت گرایی ( سکسوالیزم ) رو به رشد در سراسر گیتی ، و در همین حال ، نا آشنایی ژرف و فراگیر خواستاران ازدواج نسبت به اندازه ی همتایی و همخوانی جنسی – زناشویی خودشان پیش از ازدواج و نیز در نظر نگرفتن این همتایی بنیادین و ضروری در بیشتر مشاوره های کنونی پیش از ازدواج ، به دلیل بی بهره بودم توده ی اجتماع و همچنین مشاوران و درمانگران از آموزش های عمومی و تخصصی متناسب با فرهنگ لازم
 4. ناهمخوانی و ناهمتایی شخصیتی ( سرشتی و منشی ) بین زوج ها ، در بستر پر فشار و تنش اجتماع دچار بحران های گوناگون اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی سال های اخیر
 5. اصالت بخشیده شدن به رقابت های راستی گریزانه ی مادی و از دست رفتن و کمرنگ شدن معنویت در شیوه ی زندگی روزمره
 6. دخالت های نابه جای والدین و بستگان در پیش از پیوند زناشویی و سال های نخست آن ، که خشم و شکاف و گسستگی پنهان و گاه نمایان میان زوج می آفرینند. ( چنین دخالت هایی در میانسالگی زوج ها ، از سوی فرزندان انجام می شوند. )
 7. لوث شدن انگ و ننگ برقراری روابط فرا ( برون ) زناشویی و بدین ترتیب افزایش این گونه روابط در پی رخ دادن چالش ها و کشمکش های ریز و سترگ در زندگی زناشویی
 8. نبود بینش و درک درست نسبت به تفاوت های زیستی ( مغزی ) و روانی ( انگیزشی ، شناختی ، … ) بین زنان و مردان ( با وجود چندین بار تجدید چاپ شدن کتاب های « مردان مریخی ، زنان ونوسی » ، « عشق هرگز کافی نیست » ، « رازهایی درباره ی مردان » ، « رازهایی درباره ی زنان » و دیگر کتاب های همانند آن ها )
 9. نا آشنا بودن توده ی اجتماع با الگو و تعریف به روز ، درست و منطقی « زندگی زناشویی و خانوادگی »  ، به دلیل فقر محتوایی سریال های عامه پسند صدا و سیما و نیز مطالب و مقالات بیشتر نشریات زرد و غیر زرد در ایران
 10. نبود شور و شوق و شادی و « شارژ مغزی » لازم ، به دلیل نبود شناخت به روز و کارآمد از « شور و هیجان ( Excitement ) » و « سرگرمی ( Entertainment ) » و مطرود دانستن این دو جزء ضروری زندگی با بر شمردن این دو به عنوان « لهو » و « لعب »
 11. از دست رفتن پشتیبانی ریش و گیس سپیدانه ی « خانواده ی سترگ سنتی از دست رفته » در فرآیند گذار تاریخی ایران از « اجتماع ایلیاتی کشاورزی – دامپروری بنیاد » به « اجتماع نیمه مدرن شهری – صنعتی » کنونی و « جامعه ی مدرن – پست مدرن دیجیتال ( الکترونیک ) » پیش رو
 12. افزایش و رشد گسترده و فراگیر سوء مصرف و وابستگی ( اعتیاد ) به مواد مخدر ، محرک و الکل در سال های اخیر

 *روانپزشک و درمانگر مشکلات جنسی ، زناشویی و خانوادگی