اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و چهارم

در ستایش معنای ناب زندگی در بیست و سه بخش از ستون « روانپزشک و ما » ، درباره ی چیستی و چگونگی مکتب « فیلم […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و سوم

فیلم درمانی در نگاهی گزیده ( ادامه )   فیلم های مستند و نیمه مستند نمایشگر طبیعت خداوندی همچون « راز بقا » ، آموزگار سترگ […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و دوم

فیلم درمانی در نگاهی گزیده ( ادامه )   یکی از مهم ترین ، کارآمدترین و اثرگذارترین کاربردهای فیلم ( سینما ) درمانی ، سود جستن […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و یکم

فیلم درمانی در نگاهی گزیده پیش از شناساندن شماری از فیلم ها و جنبه های سودمند و گاه بی همتای آن ها در امر مشاوره و […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیستم

نیمه ی پنهان الگوهای شبه آسمانی تاکنون درباره ی سود جستن از فیلم های سینمایی ، کارتون های کودکان ، فیلم های مستند و نیمه مستند […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش نوزدهم

مدفون نشدن در فناوری های گوناگون فناوری فقط در عرصه ی زندگی واقعی ، آدمی را از زندگی دور نساخته است. همین دگرگونی را در زمینه […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش هجدهم

یگانگی با طبیعت شاید برخی بپندارند که در فیلم درمانی ، وجود داستان و سناریویی در پس رخدادهای فیلم و یا کارتون لازم و ضروری است؛ […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

سود جستن از سینما در شتاب بخشیدن به درمان – بخش هفدهم

روزگار خوش کودکی در شانزده شماره ، از چیستی « فیلم ( سینما ) درمانی » و چگونگی سود جستن از فیلم های سینمایی برای دست […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش شانزدهم

فیلم درمانی در گستره ی ملی و فرا ملی تاکنون آن چه در این ستون درباره ی فیلم درمانی نوشته ام ، همه در راستای شتاب […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش پانزدهم

هیولایی به نام روان پزشک ! تاکنون هر آن چه گفتیم از سودمندی سینما در شتاب بخشیدن به روند روان درمانی ، چه در سویه ی […]