اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

فیلم درمانی : شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش سی و چهارم

پای مرغت را ببند ! فیلم گیرا و اثرگذار « امتیاز نهایی ( مچ پوینت ) » و فیلم دلنشین و آموزنده ی « ویکی ، […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش سی و سوم

آیینه ی تمام نمای آسیب شناسی روانی   رگبار فیلم یگانه و بی همتای « رگبار » بهرام بیضایی ، می تواند مراجعان و بیماران دچار […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

فیلم درمانی : شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش سی و دوم

بینش ، انگیزش ، اراده و ایستادگی   کتاب سیاه ( Black Book ) « کتاب سیاه » فیلم خوش ساخت ، گیرا و ماندگار « […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

فیلم درمانی : شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش سی و یکم

چیرگی راستی بر ناراستی   زمستان اورلوگز ( Oorlogs Winter) فیلم زمستان اورلوگز ، اثر درخشان و فراموش نشدنی « مارتین کولهوون » ، که بر […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

فیلم درمانی : شتاب بخشیدن به درمان با سینما – بخش سی ام

گرفتار گرداب خودشیفتگی    پیروزی اراده ( Triumph of the Will ) بی گمان ، فیلم مستند اما سفارشی « پیروزی ( سرفرازی ) اراده » […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و نهم

وسواس و سرخوشی به مثابه ی فشار خون   به همان خوبی که پیش میاد از فیلم دوست داشتنی و زیبای « به همان خوبی که […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و هشتم

سور بر سریر گهواره ، نه بر سر گور ! فانی و آلکساندر از فیلم « فانی و آلکساندر » برگمان ، بر پایه ی رواندرمانی […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و هفتم

نسخه ای برای اپیدمی بحران هویت   دفترچه ی سیاه ( Black Book ) سودی که بر پایه ی روان درمانی شناختی – رفتاری از این […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و ششم

مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز! پیش تر خاطر نشان شدم که فیلم ها دنیای مراجعان را به شخصیت ها و طرح داستان فیلم پیوند داده […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش بیست و پنجم

زندگی بازیچه ای بیش نیست ! سوته دلان یکی از فیلم هایی که همچون « همشهری کین » کاربردی اثرگذار در شناساندن « معنای ناب زندگی […]