اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از حیوانات آپارتمانی

Animal Assisted ( Pet ) Therapy از هنگامی که « درمان با جانوران و گیاهان خانگی و آپارتمانی » را به رویکردهای درمانی ام افزوده ام […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

خودشیفتگی و ما ایرانیان

آن هنگام که بنا باشد از خودشیفتگی سخن گوییم ، نخست باید خودشیفتگی لازم و سالم را از خودشیفتگی بیمارگونه جدا نماییم. خودشیفتگی در اندازه های […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

روانشناسی خرافه مداری و فرا گرایی

آویزان به اسطوره و افسون   رازگشایی از پنهان (نهان بینی و غیب گویی) و اثرگذاری گران بر واقعیت های گیتی با یاری جستن از کنش […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

به زیر پوستین مرگ ستایی و زندگی گریزی ما ایرانیان

  شادی بطلب که حاصل عمر دمی ست                             هر ذره ز خاک […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نقش ناکامی های عاطفی – جنسی در بروز خشونت های خانگی

  مقدمه پیشینه ی پرخاشگری و خشونت به تاریخچه ی پیدایش آدمی باز می گردد. اگر قتل بیش تر شامل بیگانگان شده و می شود ، […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

سخنی در سودمند نبودن صرف شرمفارسی

سنگری ستبر در برابر سونامی   بالاخره سخن از دگرگونی الگوی گسترش ایدز در ایران بر زبان یک وزیر رانده شد: « شمار گرفتاران ایدز در […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با سوداگری جنسی به سبک ایرانی

مکاره بازار کاباره های مجازی شیاد بازار مکاره جنسی – زناشویی در فضای مجازی فارسی و دنیای واقعی ایران زمین از سه چهار سال پیش زاده […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

به زیر نیم کلاه آشوبمرد همیشه خشمگین

آنان که محیط فضل و آداب شدند                 در جمع کمال شمع اصحاب شدند ره زین شب تاریک نبردند […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آدم چگونه می تواند خودش را ازحسودان محافظت کند ؟

متخصصین روانشناسی براین عقیده اند که حسادت در مرحله نابود کننده آن بسیار خطرناک است، وآنرا نباید ساده گرفت . در هر جامعه ودر هر گروه […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

هویت و ما ایرانیان در حال گذار

در آستانه سده پانزدهم خورشیدی هستیم؛ بیش از یک سده است که دوره گذار اجتماع مان از سنت به مدرنیته آغاز شده است. این گونه گذار […]