اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با طلاق عاطفی – روانی

بیست نشانه جدایی و طلاق عاطفی طلاق بحران سترگی در دوران بزرگسالی است. زن و شوهر اغلب با شتابی ناهمگون از همدیگر رشد و نمو داشته […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با مشاوره روانشناختی طلاق

اندکی اندیشه و درنگ در جایگاه یک درمانگر زوج و خانواده هویدا می بینم که درخواست طلاق تا چه اندازه نگران کننده، شتابان رشد داشته است. […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

ساده و خودمانی در سودمندی و خاصیت دارودرمانی

هراس بی دلیل گام به اتاق مطب می گذارد؛ اضطراب و افسردگی در چهره اش هویداست ؛ روی مبل می نشیند و خود را جمع و […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

روانپزشک خانواده روی خط داغ

در ستایش مشاوره « بیشترین شکایتی که زنان از مردان دارند، این است که مردان به سخن آنان گوش نمی سپارند؛ هنگامی که زن با شوهرش […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با روانشناسی آزمندی و طمع ورزی

دیو درون آز نخستین نافرمانی در برابر پروردگار از سه چیز ریشه گرفت: آزمندی، غرور و حسد؛ آزمندی آدم، غرور شیطان و حسادت قابیل. دیو آز […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با روان شناسی اسراف

کفر نعمت از کفت بیرون کند ! اسراف، یعنی زیاده روی در مصرف – به گونه ای که به بیهوده از دست رفتن ( ضایع شدن […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با روانشناسی حسادت و بخل

الا تا نخواهی بلا بر حسود ! حسادت که  در کتاب مقدس  مسیحیان « گناه مرگ آور » خوانده شده، همان حس بدخواهی و آرزوی زوال […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با پندارها و کردارهای ناپسند آدمیان

این گناهان نابودگر « هفت گناه کشنده و چهار امر واپسین » نام یک نقاشی رنگ روغن روی چوب از هیرونیموس بوش، نقاش هلندی است که […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با روان شناسی شوخی و طنز

زره ستبر طنز در هفته هاي گذشته شاهد پیشواز گسترده و فراگیر ایرانیان درون و برون میهن از سریال گیرا و خوش ساخت « قهوه تلخ […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

روانپزشک بدون مرز

در اهمیت و جایگاه مشاوره و راهنمایی مشورت، نشانه درایت است مشاوره و روان درمانی در ایران ما در سال های اخیر رشد و گسترشی فراوان […]