اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی گزیده اما ژرف به «آشنایی پیش از ازدواج»

کبوتر با کبوتر، باز با باز رشد و افزایش نرخ طلاق، بالاخره چندی ست که بسیاری از خانواده ها را بدان روراندیشی و درایت رسانده است […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی به کنش ها و واکنش های خودویرانگرانه

خودویرانگری های آهسته اما پیوسته در سال های اخیر، هر از چندی، به بهانه و سببی، و از همه مهم تر نرخ نگران کننده افزایش خودکشی […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

روان شناسی دسیسه و توطئه

چاه مکن بهر کسی ! دسیسه چینی و توطئه گری، از جمله کردارهای برخی آدمیان است که از دیرباز دیده و شنیده شده است. بسیاری از […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی به وسواس های کمال گرایانه

در ستایش متوسط زیستن از همان آغاز بنیان گزاری مدارس تیزهوشان و پرورش استعدادهای درخشان، چنین رویکرد و روندی، از سوی بسیاری از روانپزشکان و روانشناسان […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

روان شناسی زندگی روزمره

نوروز، رنگ نو زندگی ما نسل دهه چهل و پنجاهی ها بچه که بودیم، هنوز بسیاری – شاید بیش از نیمی – از تلویزیون های خانه […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

قرارگاه خانواده در جنگ خانمان سوز

چندی ست که بالاخره سخن از پیدایش « وزارت ورزش و جوانان » در این سرزمین بر زبان رانده شده است تا به امید پروردگار بخشنده […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

در اهمیت مهارت های زندگی

هنر خوب زیستن چند دهه ای ست که دوره پیش دبستانی به سامانه آموزشی این سرزمین افزوده شده؛ دوره ای که در سال های نخست ناضروری […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با روان شناسی نوستالژی

در اشتیاق روزگار گذشته بسیاری آدمیان شیفته و تشنه « روزگار از دست رفته » و هر آن چه که نسبتی بدان داشته باشد ، هستند. […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شیوه های پیشگیری و درمان بخل و حسادت

حسادت در مراحل نابود کننده آن، بسیار خطرناک است و هرگز نباید آن را ساده گرفت. در هر جامعه و در هر گروه اجتماعی بهتر است […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

حسادت؛ شناخت، شرط شفا

حسود هرگز نیاسود ! شمار فراوانی از آدمیان، در درازای زندگی بالاخره روزی بدین واقعیت دست می یابند که حسادت، بیماری روحی – روانی ست که […]