اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با بنیان های همسر و خانواده گزینی در آدمی – بخش نخست

ناهمگونی در همانندآفرینی ديويدسي‌گيري ، يا كوب‌وي‌ژيل و جنيفر بايردكراون از دانشگاه ميسوري كلمبيا « دگرگونی همسرگزيني و خانواده سازی آدمی  » را به گونه ای […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شهریار شهرآشوبان زنده رود را پری زاد برد !

اسپهان – که سده هاست از هنگام چیره شدن عرب ، اصفهان نامیده می شود – طنازان فراوان و شهرآشوبان پر شمار داشته است. بیشتر این […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

بدرفتاری جنسی با کودک

بیشتر موارد بدرفتاری جنسی با کودک ، از سوی بزرگسالان خانواده و بستگان او انجام می شود که برای کودک آشنا بوده و مقتدرانه دسترسی گسترده […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

رازهای روان شناختی نوروز

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست            برخیز و به جام باده کن عزم درست کاین سبزه که امروز تماشاگه توست […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

کار گروهی ، به جای ستیز صنفی – بخش دوم و پایانی

متولیان پرشمار گستره ی بهداشت و سلامت روان پهنه و گستره ی بهداشت و سلامت روان و  اجتماع در ایران ، بستر آشفته و پریشانی دارد […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

کار گروهی ، به جای ستیز صنفی – بخش نخست

نابردباری ها در عرصه ی کشمکش های شغلی نیک به یاد می آورم ده پانزده سال پیش ، آن ماه ها که ستیز چشم پزشکان ( […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با هنر درمانی

هنر روان درمانی با هنر با پایان پذیرفتن سری مقالات « فیلم ( سینما ) درمانی » که در آن ها به گونه ای مفصل به […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با پندارها و کردارهای ناپسند آدمیان

این گناهان نابودگر « هفت گناه کشنده و چهار امر واپسین » نام یک نقاشی رنگ روغن روی چوب از هیرونیموس بوش، نقاش هلندی است که […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با روانشناسی حرص و طمع

نخستین نافرمانی در برابر پروردگار از سه چیز ریشه گرفت: غرور شیطان، آزمندی آدم و حسادت قابیل. دیو آز از درون بر دل و جان آدمیان […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

در لزوم شناخت توانمندی های پنداری و کرداری فرزندان

شناخت نقش خویشتن بسیاری از پدران و مادران در این مرز پر گزند، به ویژه در دهه های گذشته و گاه هنوز، فرزندان شان را وادار […]