اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شورش با دلیل

جنبش رپ پارسی در میان ما ایرانیان دانش ستیز ، اندیشه گریز و کتاب نخوان ، دگرگونی های بزرگ اجتماعی و فرهنگی اغلب از شیوه های دیگری […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی به چیستی و چگونگی روانشناختی « تجربه زندان »

مجازات های جایگزین، مدرسه ای دیگر بر زبان اجتماع گاه شنیده ایم که « قرض ( بدهي ) و زندان از آن مرد است »؛ این […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شخصیت شناسی دیکتاتور از دست رفته

آشنایی با شخصیت و روان معمر قذافی هنرمندان، به ویژه ستارگان سینما و گاه ورزشکاران اصولن بیش از سیاستمداران، مورد کنکاش های ژورنالیستی قرار داشته اند، […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با اختلال وسواسی – اجباری : بخش سوم

الگوها و انگاره های بیگانه با خود ویژگی های مشترک وسواس و اجبار از این قرار است: اندیشه یا تکانه ای خود را به زور و […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با اختلال وسواسی – اجباری : بخش دوم

از دودلی تا ابطال جادوگرانه باورمندان به نظریه یادگیری، وسواس را محرکی شرطی می دانند. به باور آن ها، اگر محرک به نسبت خنثایی از طریق […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با اختلال وسواسی – اجباری : بخش نخست

آسیب شناسی وسواس ویژگی نخست اختلال وسواسی – اجباری ( OCD ) ، وجود وسواس ها یا اجبارهای پی در پی و آن چنان سهمگین است […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با بنیان های همسر و خانواده گزینی در آدمی – بخش پنجم

پنتون – ووآک و همکاران دریافتند که زنان چهره های نرینه ( مردانه ) با آرواره ها و فک برجسته تر را به ویژه حول و […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با بنیان های همسر و خانواده گزینی در آدمی – بخش چهارم

گریزهای زیستی – تکاملی در مواردی زنان از روابط جنسی کوتاه مدت و یا یک رابطه ی فرازناشویی و یا روابط پیاپی و پشت سر هم […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با بنیان های همسر و خانواده گزینی در آدمی – بخش سوم

گیرایی، گواه ژن های گران مردان کامیاب و سرفراز از چشم انداز فرهنگي و اجتماعی، اغلب متكبر و متكي به خود هستند و بهتر مي‌توانند دلبستگي‌ها […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با بنیان های همسر و خانواده گزینی در آدمی – بخش دوم

همسر گزيني در آدميان درآدمي نيز ، چه مرد و چه زن ، همسرگزيني از الگوي ديگر پستانداران پيروي مي‌كند. مردان به شدت براي دستيابي به […]