اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش چهارم

بسیاری از روان درمانگران از فیلم ها برای بازسازی خانواده ها پس از رخدادهای ناگوار و دردناک سود می جویند. جان داوسون – خانواده درمانگر اهل […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش سوم

شباهت های بسیاری بین تماشای فیلم و فرآیند روان کاوی می توان یافت. شاید مهم ترین شباهت ، رویاپردازی آزادانه ی ذهن آدمی هنگام تماشای فیلم […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش دوم

سفارش نمودن به تماشای فیلم ها و سود جستن از سینما به ویژه در « زوج درمانی » نقش کمک درمانی فراوانی داشته است. ریچارد مرد […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

 شتاب بخشیدن به درمان با سود جستن از سینما – بخش نخست

جان هسلی روان شناسی بود که پس از 12 جلسه روان درمانی برای بیمارش – بت – پیشرفت چندانی نداشت. سال ها از بدرفتاری های پدر […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با دوره ی گذار میانسالی

گذر از تنگنای میانه زندگی گذار ( ترانزیشن ) میانسالی به عنوان یک ارزیابی ژرف و نیرومند دوباره در همه ی رویکردها و سویه های زندگی […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با سوگ نابهنجار

ستایش و سوگواری بیمارگونه سوگ بیمارگونه ممکن است سیماهای گوناگونی داشته باشد: از نبود یا دیرآغازی سوگ تا سوگ بسیار سهمگین ، استوار و ماندگاری که […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با سوگ بهنجار

در پاسداشت دلبند از دست رفته سوگ ، سوگواری و داغدیدگی سه واژه ای هستند که به واکنش های روانشناختی بازماندگان یک مرگ گفته می شوند. […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با رشد در میانسالگی

زایایی و بی بری در نیمروز زندگانی کارل گوستاو یونگ ، دوره ی میانه ی بزرگسالی – چهل تا شصت و پنج سالگی – را « […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آشنایی با رشد در آغاز بزرگسالی

 خودپرسشگری آغاز بزرگسالی امروزه هویدا شده است که رشد ویژه ی دوران کودکی نبوده و در همه ی درازای عمر ادامه می یابد؛ هر چند بخش […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی گزیده به ریشه های رشد شتابان جدایی و طلاق در ایران

جدایی عاطفی و طلاق در ایران ، در سال های گذشته رشد نگران کننده ای داشته است. از جمله مهم ترین علل این افزایش شتابان ، […]